Tidigare artiklar i SPOVEN

2010
Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2009 (pdf)

Tvåan
Riksinventering berguv 2009 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2009 (pdf)

2009
Fyran
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2009 (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2008 (pdf)

Tvåan
Fåglar i och vid Ivösjön (pdf)
Septemberinventering av grågås vid Levrasjön 1963-2008 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2008 (pdf)

2008
Fyran
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2008 (pdf)
Kornknarr 2008 (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2007 (pdf)

Tvåan
Kornknarr och småfläckig sumphöna i nordöstra Skåne - Tillfälliga gäster eller häckfåglar? (pdf)
Inventering av häckfåglar i nordöstra Skånes skärgård under 2007 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2007 (pdf)

2007
Fyran
Nattskärra 2007 (pdf)
Rastande och övervintrande gäss i Nordostskåne 1976/77 - 2006/77 (pdf)
Ett fågelbord i Blekinge vintern 2006-2007 (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2006 (pdf)

Tvåan
Hammarsjöns häckande fåglar - Invent. 2006 och utveckl. sedan 1956 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2006 (pdf)
Inventering av häckfåglar i NÖ Skånes skärgård under 2006 (pdf)

2006
Fyran
Inventering av häckfåglar i villaområden i Hammar (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2005 (pdf)

Tvåan
Begränsad inventering av häckfåglar i nö Skånes skärgård under 2005 (pdf)
Fågelskådning i nordöstra Skåne före Nordöstra Skånes Fågelklubb (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2005 (pdf)

2005
Fyran
Örninventering under 25 år (pdf)
KriX - mikroskådning i Kristianstad (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2004 (pdf)

Tvåan
Gråhägerinventeringen 2004 i Kristianstad och Bromölla kommuner (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2004 (pdf)
Häckande fåglar på havsstrandängar och i skärgården i NÖ Skåne 2004 (pdf)

2004
Fyran
Kungsfiskare i Vramsån 2004 (pdf)
Känsliga arter - Rekommendationer till rapportörer på fågelklubbens obsbok (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2003 (pdf)

Tvåan
Sträckobservationer vid Hammarsjön 2002 och 2003 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2003 (pdf)

2003
Fyran
Inventering av backsvala i Kristianstads och Bromölla kommuner 2003 (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2002 (pdf)

Tvåan
Vramsåns fåglar - En undersökning 2002 (pdf)
Funderingar kring ett ordförandeskifte (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2002 (pdf)
Törnskatestudie i Nordöstra Skåne 2000-2002 (pdf) (med fullständig tabell 3)

2002
Fyran
Fältpiplärkan i Kristianstads kommun 2001 (pdf)

Trean
Fåglar i nordöstra Skåne 2001 (pdf)

Tvåan
Fiskgjusen i Nordöstra Skåne 2001 (pdf)

Ettan
Verksamhetsberättelse för Nordöstra Skånes Fågelklubb 2001 (pdf)
Upptäck Saldus i Lettland! (pdf)

2001
Fyran
Dagrovfåglar i Kristianstads Vattenrike 2001 (pdf)
Nordöstra Skånes Fågelklubb och SPOVEN under 25 år
(pdf)

Trean
Rördrommen i nordöstra Skåne år 2000 (pdf)
Fåglar i nordöstra Skåne 2000 (pdf)

Tvåan
Hamninventeringen 27 januari (pdf)

Ettan
Örnräkning 6 januari 2001 (pdf)
Verksamhetsberättelse för år 2000 (pdf)
Senaste nytt från Fågelstationen - NHF (pdf)

2000
Fyran
Storspoven i Nordöstra Skåne 1997-1999 (pdf)
 


© NöSF 2001, senast ändrad 2011-10-15