Nordöstra Skånes Fågelklubb

www.spoven.com


Gåsräkningsresultat september 2009 - mars 2010

I mitten av varje månad september-mars räknar ett antal klubbmedlemmar antalet 
rastande gäss i Kristianstads och Bromölla kommuner. Resultatet från räkningarna 
finns sammanställt i tabellen här nedan. För ytterligare information kontakta 
Evert Valfridsson, tfn: 044-32 30 45, 070-602 30 45
 
Art 12 sept 17 okt 14 nov 12 dec 16 jan 13 feb 13 mars
Sädgås - 441 6 829 15 173 7 291 4 162 9 380
Spetsbergsgås - 2 4 31  3  - 1
Bläsgås - 428 469 167  55  1 17
Fjällgås - - - - -  - -
Grågås 10 810 15 413 14 419 5 668 1 311  595 6 561
Grå/Kanadagås - 12 3 3 1  -  
Kanadagås 380 503 2 267 5 110 2 219  398 353
Vitkindad gås 800 4 669 3 510 1 263 6  - 1
Prutgås - 2 1 - -  - -
Stripgås - 1 1 - -  - -
Totalsumma: 11 990 21 471 27 503 27 415 10 886  5 156 16 313


Var befinner sig gässen? (13 mars)
 
Art Araslövssjö
området
Oppmanna/Ivösjö
området
Hammarsjö
området
TrolleLjungby
området
Egeside
området
Sädgås 220 55 3 210 4 825 1 070
Spetsbergsgås - - - - 1
Bläsgås - - 8 9 -
Grågås 627 172 2 981 2 629 152
Grå/Kanadagås - - - - -
Kanadagås 169 5 111 36 32
Vitkindad gås - - - 1 -

Förra årets gåsräkningsresultat


© NSF 2004, senast ändrad 2010-03-16